Lektest bypass methode

Waarom:
Bij processystemen kunnen er tijdens bedrijf aanwijzingen zijn welke duiden op lekkage in één of meerdere warmtewisselaars die zijn opgenomen in dat processysteem.
Deze interne lekkages hebben meestal contaminatie van het product tot gevolg.

Oplossing:
Met de bypass methode biedt Delta Helium Test de mogelijkheid om zowel in vloeistof als gasvormige systemen, tijdens bedrijf uitsluitsel te kunnen geven in welke warmtewisselaar de lekkage zich bevindt.

Resultaat:
Het unieke aan deze methode is dat op een efficiënte en snelle manier de verdachte warmtewisselaar gelokaliseerd kan worden. Hierdoor worden tijdrovende onderzoeksmethoden overbodig en wordt productieverlies tot een minimum beperkt.