Lektest overdrukmethode

Waarom:
In systemen waar met drukverschillen wordt gewerkt is het van groot belang de procesmedia lekvrij gescheiden te houden. Het uitvoeren van lekdichtheidsonderzoeken speelt hierbij een belangrijke rol. Gezien de strenge normen met betrekking tot emissies is het van zeer groot belang dat processystemen lekvrij kunnen functioneren.

Oplossing:
DHT biedt de mogelijkheid om aan overdruksystemen lektesten uit te voeren. De betreffende procesdelen worden met helium op druk gezet en met behulp van een lekdetector op uitstromend heliumgas gecontroleerd.

Resultaat:
Deze meetmethode is uitermate geschikt om processystemen tijdens of na revisie, maar voor inbedrijfsname, lekvrij op te leveren. Hierbij kan gedacht worden aan warmtewisselaars, leidingsystemen, appendages, tankbodems e.d. Het grote voordeel van deze meetmethode is dat processystemen probleemloos in bedrijf gesteld kunnen worden.