Lektest tijdens bedrijf

Waarom:
In chemische, petrochemische installaties en elektriciteitscentrales is een storingsvrij productieproces van groot belang. Luchtlekkages in vacuümprocessen hebben hierbij een zeer nadelige invloed. Zij zijn meestal de oorzaak van productcontaminatie en of rendementsverlies. Tevens kan er ook schade aan zowel de installaties, alsook het milieu ontstaan. Dit kan zelfs gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

Oplossing:
DHT biedt de mogelijkheid om aan in bedrijf zijnde installaties luchtlekkages op te sporen met behulp van de heliumtechniek. Een lektdetectorunit wordt aan het vacuümsysteem aangesloten en het gehele systeem wordt op lekkages gecontroleerd.
Het voordeel hiervan is dat het productieproces niet onderbroken hoeft te worden en dat de meting geen invloed heeft op de werking van het proces. Bovendien biedt de heliummethode de mogelijkheid om zeer kleine lekkages op moeilijk bereikbare plaatsen te lokaliseren.

Resultaat:
Door toepassing van de heliummethode wordt op een snelle en efficiënte manier inzicht verkregen in de totale luchtlekkage van een vacuümsysteem. Vervolgens kunnen maatregelen getroffen worden om productie- en of rendementsverlies en dus hoge kosten te voorkomen.