Onze betrokkenheid Milieu / Duurzaamheid

Delta Helium Test levert een continue bijdrage aan het milieu en onze meettechnieken bevorderen duurzaamheid.

Voor Delta Helium Test is duurzaamheid en milieu meer dan alleen het verminderen van de uitstoot van CO2. In een moderne samenleving is dit besef alleen niet voldoende. Door middel van toepassing van heliumlekdetectie worden productieprocessen geoptimaliseerd en zodoende grondstoffen optimaal benut en emissies tot een minimum beperkt. Dit levert zeer positieve resultaten op voor mens en milieu in zowel de zakelijke als publieke sector. Productieprocessen welke vrij zijn van lekkages leveren een integrale veiligheid op en zorgen voor een algemeen vertrouwen. Deze factoren zijn van groot belang, zowel voor personeel wat werkzaam is in deze sectoren als voor de samenleving in het algemeen. Onze medewerkers zijn iedere keer weer gefocust en toegewijd om deze doelen te bereiken en zodoende een leefbaar milieu te creëren, ook voor komende generaties.