helium_helium_test_pand.jpg - Delta Helium Test
delta_helium_test_2.jpg - Delta Helium Test
7s6-helium_lek_test_in-bedrijf_1.jpg - Delta Helium Test
YQU-helium_lek_test_in-bedrijf_2.jpg - Delta Helium Test
vEt-helium_lek_test_overdruk_1.jpg - Delta Helium Test
1g0-helium_lek_test_overdruk_2.jpg - Delta Helium Test

Onze betrokkenheid Milieu / Duurzaamheid

 

Delta Helium Test levert een continue bijdrage aan het milieu en onze meettechnieken bevorderen duurzaamheid.

Voor Delta Helium Test is duurzaamheid en milieu meer dan alleen het verminderen van de uitstoot van CO2. In een moderne samenleving is dit besef alleen niet voldoende. Door middel van toepassing van heliumlekdetectie worden productieprocessen geoptimaliseerd en zodoende grondstoffen optimaal benut en emissies tot een minimum beperkt. Dit levert zeer positieve resultaten op voor mens en milieu in zowel de zakelijke als publieke sector. Productieprocessen welke vrij zijn van lekkages leveren een integrale veiligheid op en zorgen voor een algemeen vertrouwen. Deze factoren zijn van groot belang, zowel voor personeel wat werkzaam is in deze sectoren als voor de samenleving in het algemeen. Onze medewerkers zijn iedere keer weer gefocust en toegewijd om deze doelen te bereiken en zodoende een leefbaar milieu te creëren, ook voor komende generaties.