helium_helium_test_pand.jpg - Delta Helium Test
delta_helium_test_2.jpg - Delta Helium Test
7s6-helium_lek_test_in-bedrijf_1.jpg - Delta Helium Test
YQU-helium_lek_test_in-bedrijf_2.jpg - Delta Helium Test
vEt-helium_lek_test_overdruk_1.jpg - Delta Helium Test
1g0-helium_lek_test_overdruk_2.jpg - Delta Helium Test

Koelwaterlektesten tijdens bedrijf

koelwater_lektest_002_400.jpgWaarom:
In het condensorsysteem van een elektriciteitscentrale kunnen koelwaterlekkages ontstaan. Deze lekkages hebben tot gevolg dat de condensaatsamenstelling ernstig verstoord wordt wat op zijn beurt weer een zeer nadelige invloed heeft op de totale bedrijfsvoering van de centrale. Hierbij kan gedacht worden aan versnelde slijtage van de ketel, reactor en stoomgenerator.

Oplossing:
DHT biedt de mogelijkheid om op een snelle en effectieve manier deze koelwaterlekkages te lokaliseren. De betreffende condensormodule wordt geopend en de lekkende pijpen en of rollingen worden met behulp van de helium onderdrukmethode gelokaliseerd.

Resultaat:
De koelwater lektest wordt uitgevoerd aan een deels in bedrijf zijnde installatie.
Door toepassing van deze methode kunnen direct reparaties en controlemetingen uitgevoerd worden zodat productieverlies tot een minimum beperkt blijft.